Deze website over de landbouwluchtvaart is samengesteld door Ron Handgraaf en Erik Blokzijl.

Heb je foto's of dia's die betrekking hebben op de landbouwluchtvaart, dan zou ik het zeer op prijs stellen wanneer we die mochten gebruiken voor deze website! Graag een mailtje!

Hartelijk dank aan alle fotografen. Herman Abelen, Erwin Oolders, Herman Dekker, Gerben Tornij, Ronald Kamst, Herman Smits, Gerrit Wolgen, Hendrik Cazemier, Gert Tepper, Martin van Doorn en iedereen die we nog vergeten zijn!

Op de pagina manuals staan op dit moment twee handboeken voor landbouwvliegers. Het IAAC "Handbook for Agricultural Pilots" en het Australische "Agricultural Pilot Manual".

Kijk eens naar de spectaculaire video , gemaakt in Cameroon!

Help mee deze website in stand te houden en te doen groeien.
Neem eens een kijkje in m'n
WEBSHOP. Veel vliegtuig handboeken, ook een DVD met foto's van landbouwvliegtuigen.

NEW! 8 february 2009.
Collections: Martin Hamberg

NEW! 4 december 2008. Spraying USA: some new pictures by Mike Lowry

NEW! 29 november 2008. Pilots : Fred Slagman

NEW! 28 november 2008.
Collections : Erik den Boer

This website, dedicated to agricultural aviation, also known as aerial cropspraying or cropdusting is made by Ron Handgraaf and Erik Blokzijl.

Do you want to contribute to this website with pictures or other information about aerial cropspraying in YOUR country? Contact me by e-mail !

I am trying to locate some people that I have worked with in the past.
Can anybody help? Where are Barry McGrath , Lez Kitson , and Pete Sullivan ?
Contact me by e-mail !

On the manuals page you can find the IAAC "Handbook for Agricultural Pilots" and the Australian "Agricultural Pilot Manual".

Have a look at the spectacular video , made in Cameroon.

Help us keep this website alive and growing.
Come visit my
WEBSHOP! Many flight manuals and also a DVD full of crop-spraying pictures.

Technische bijstand van Frits Klein Egelink

DISCLAIMER [22 KB]